Subsidievoorwaarden

Algemeen

 • Een ondernemer is voor het Ondernemersfonds Westerveld iemand die OZB niet-woning (als gebruiker en/of eigenaar) betaalt conform de wettelijke regels.
 • Alle betalers aan het Ondernemersfonds Westerveld mogen een aanvraag indienen.
 • Ondernemers kunnen bij het fonds aanvragen indienen voor zowel (mede) door hen zelf uit te voeren projecten als voor projecten uit te voeren door derden.
 • Voor gebiedsgerichte aanvragen besluit de ondernemersvereniging in dat gebied. Voor sectorale/gemeente brede aanvragen besluit de stichting Ondernemend Westerveld.
 • Het bestedingsdoel dient niet door de gemeente als overheid te worden betaald.
 • Het bestedingsdoel/de activiteit ligt in de toekomst.
 • De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, maar kan wel een aanvulling daarop zijn.
 • De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in het werkgebied / de gemeente.
 • Er is nog voldoende budget voor het betreffende werkgebied beschikbaar.

Aanvragen

 • Alle aanvragen kunnen met bijlagen worden ingediend via het aanvraagformulier, die te downloaden is van de website ondernemersfondsWesterveld.nl. Bij voorkeur per e-mail, maar via de post is ook mogelijk. Alleen de aanvragen die volledig zijn ingevuld, kunnen worden behandeld.
 • De aanvraag dient te worden onderbouwd met een begroting en zoveel mogelijk offertes.
 • Het Ondernemersfonds heeft geen gegevens van de betalers OZB-niet woning. Er kan bij een aanvraag gevraagd worden om een kopie van de meest recente WOZ-aanslag.
 • Alle aanvragen lopen via de onderneme Een aanvraag wordt ingediend bij de betreffende ondernemersvereniging gevestigd in het gebied waar het project plaatsvindt. Zie hiervoor de e-mailadressen bovenaan deze pagina.
 • Een aanvraag kan geheel of gedeeltelijk worden gehonoreerd, dat ter beoordeling van de ondernemersvereniging respectievelijk de stichting Ondernemend Westerveld. De beoordelaar heeft ook het recht om aanvragen af te wijzen. Er kan geen bezwaar worden ingediend tegenover het genomen besluit.
 • Om er zeker van te zijn dat aanvragen op tijd beoordeeld kunnen worden, wordt aangeraden de aanvraag minimaal drie maanden voorafgaand aan de activiteit toe te sturen.

Communicatie

 • Naamsvermelding en gebruik van het logo van het Ondernemersfonds in de communicatie in bijvoorbeeld krantenartikel, social media, op de website is een vereiste voor het verkrijgen van de subsidie. De uiting moet vergezeld worden van de tekst “Mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Westerveld”.
 • Het logo van het Ondernemersfonds is te downloaden onder het kopje aanvragen: ondernemersfondswesterveld.nl/logos.
 • Het Ondernemersfonds Westerveld ontvangt een uitnodiging op het moment dat de aanvraag is gerealiseerd/het evenement
 • Het Ondernemersfonds Westerveld beschikt over eigen spandoeken, beachflags (geschikt voor binnen en buiten) en roll-up banners (geschikt voor binnen) welke geleend mogen worden.

Uitbetaling

 • Uitsluitend op basis van nota’s t.n.v. Ondernemersfonds Westerveld wordt uitbetaald. De (originele) nota’s met BTW voor gehonoreerde aanvragen kunnen gericht worden aan:

  Ondernemersfonds Westerveld
  t.a.v. Penningmeester
  Postbus 24
  7970 AA Havelte
 • Op de nota staat verder genoemd:
  • De geleverde dienst
  • De datum
  • BTW- en Kamer van Koophandel nummer van de leverancier.
 • Voorschieten van gelden door een ondernemersvereniging mag.
 • De nota’s mogen bij voorkeur per mail worden aangeleverd.
 • De nota’s zijn rechtstreekse nota’s van de leverancier(s).
 • De uitbetaling volgt binnen twee maand na het ontvangen van de correcte nota.

Door het indienen van een aanvraag verklaart u van de inhoud van de subsidievoorwaarden te hebben kennis genomen en akkoord te gaan.