Retributieformulier

Retributie 2022

Lees onderstaande goed door en vul vervolgens het formulier hieronder in.

Invullen van het retributieformulier 2022
Het fonds heeft geen gegevens van de betalende ondernemers. Door het retributieformulier in te vullen, gaat u er mee akkoord dat het fonds de gegevens mag gebruiken voor het verwerken en uitbetalen van de aanvraag retributie. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De retributie moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd en kan alleen worden aangevraagd in het kalenderjaar waarin de aanslag is opgelegd.
Het retributiebedrag zal na controle worden overgemaakt op de eerstvolgende betaaldatum. Het Ondernemersfonds Westerveld gaat iedere eerste week van een nieuwe maand over tot betaling. Aanvragen die ontvangen zijn voor de 15e van de vorige maand zullen dan worden overgemaakt.

Let op:

  • Er wordt gevraagd om een scan van de aanslag. Dit mag ook een foto van de aanslag zijn. Deze scan/foto is nodig voor het verwerken van de gegevens en het over gaan tot betaling bij goedkeuring van het bedrag.
  • Bij elke ‘belastingsoort’ (OZB-eigenaar of OZB-gebruiker voor niet-woningen) die op de aanslag staat moet apart het regelnummer worden ingevuld. Bent u bijvoorbeeld eigenaar en gebruiker dan staan er twee regels (met regelnummers) op de aanslag per WOZ-object. Door op ‘object toevoegen’ te klikken verschijnt er een extra invulveld.
  • Het fonds gaat alleen over tot uitbetaling indien de aanvrager geen bezwaar heeft lopen bij de gemeente die van invloed kan zijn op de gestelde vastgoedwaarden.
  • Aanvragen kan tot 15 december 2022.
  • Mocht het invullen niet lukken of zijn er vragen, neem dan contact op via retributie@ondernemersfondswesterveld.nl. Wij proberen u dan z.s.m. te helpen. 

Retributie 2021

Retributie over 2021 kan niet meer worden aangevraagd. Indien er bezwaar is ingediend bij de gemeente kan er tot twee maanden na de definitieve beschikking nog retributie aangevraagd worden. Aanvragen die na deze periode bij het Ondernemersfonds binnenkomen, kunnen niet meer worden behandeld.
Wilt u alsnog gebruik maken van de retributieregeling 2020 en is er nog geen twee maand verstreken? Stuur dan een mail naar
retributie@ondernemersfondswesterveld.nl. Er zal dan contact met u worden opgenomen voor de benodigde gegevens.