Retributie

Gedurende het onderzoek naar de mogelijkheden van een Ondernemersfonds in Westerveld is er gesproken met de lokale afdeling van het LTO. In overleg hebben de initiatiefnemers besloten om voor deze sector een regeling te ontwerpen.

Het doel van het fonds is het verbinden van alle ondernemers en inwoners van de gemeente Westerveld. Het is dus geen verplichting om retributie aan te vragen. Indien u wenst te participeren in het fonds kan dat. Dit kan door een aanvraag in te dienen, door contact op te nemen met de vereniging in uw omgeving of het fondsbestuur. We gaan graag met u in gesprek over mogelijke planvorming.

Indien u toch gebruik wenst te maken van de retributieregeling is het niet langer mogelijk om aanvragen in te dienen en om mee te praten over de bestedingen van het fonds.

De volgende ozb-categorieën komen voor retributie in aanmerking:

  • Stallen en agrarische bedrijfsruimte
  • Agrarische bedrijfswoningen (binnen categorie ozb niet-woningen)
  • Agrarische- bosgrond en open water (niet vrijgesteld van ozb-betaling)
  • Tuinbouwbedrijven (exclusief niet ozb-plichtige glasopstanden).
  • Bospercelen

De retributie kan aangevraagd worden middels onderstaand formulier. Het fonds controleert de aanvragen en retribueert – na goedkeuring – het bedrag aan de aanvrager. Het fonds heeft geen gegevens van de betalers en dus ook geen gegevens van de ondernemers die in aanmerking komen voor retributie. Via het retributieformulier kunnen de ondernemers de benodigde gegevens invullen, waarnaar dit gecontroleerd wordt bij de gemeente. Het uitbetalen van de goedgekeurde aanvraag retributie kan tot twee maand na de aanvraag plaatsvinden.

Retributie moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden en kan alleen worden aangevraagd voor het kalenderjaar waarin de aanslag is opgelegd. Indien er bezwaar is ingediend bij de gemeente kan er tot twee maanden na de definitieve beschikking nog retributie aangevraagd worden. Aanvragen die na deze periode bij het Ondernemersfonds binnenkomen, kunnen niet meer worden behandeld.

Het fonds gaat alleen over tot retributie indien de aanvrager geen bezwaar meer heeft lopen bij de gemeente die van invloed kan zijn op de gestelde vastgoedwaarde. Indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de vastgestelde waarde van uw pand wacht het fonds de beslissing van de gemeente af alvorens zij tot betaling overgaat.

–> Retributie aanvragen

Vragen over de bestemming van uw ozb-objecten kunt u richten aan de Gemeente Westerveld  (14 0521).