Over het fonds

Sinds 1 januari 2017 heeft de gemeente Westerveld een Ondernemersfonds. Het Ondernemersfonds Westerveld is een stichting met een bestuur. Deze wordt ondersteunt door Stichting Koepel Ondernemend Westerveld en het fondsmanagement. Het fonds wordt gefinancierd uit de algemene middelen van de gemeente. De algemene middelen worden verruimd met een extra opbrengst van de ozb voor niet-woningen van € 70 per €100.000 WOZ-waarde. De eigenaar (60%) en gebruiker (40%) van het pand dragen deze verhoging gezamenlijk.

De gemeente keert de opbrengst als subsidie uit aan de Stichting Ondernemersfonds Westerveld. Deze stichting heeft een onafhankelijk bestuur dat ten dienste staat van het georganiseerde ondernemerschap in onze gemeente. Het stichtingsbestuur maakt afspraken met Stichting Koepel Ondernemend Westerveld.

Ondernemer

Een ondernemer is voor het Ondernemersfonds iemand die OZB niet-woning (als gebruiker en/of eigenaar) betaalt conform de wettelijke regels. Ondernemers zijn o.a. vertegenwoordigers uit het MKB, cultuurinstellingen, kennisinstellingen, zorginstellingen, bosperceeleigenaren en agrarische bedrijven die geen retributie vragen, recreatiebedrijven en organisaties als Defensie. Een ondernemers is niet: ZZP-er zonder niet-woning, freelancer, buurtvereniging, bosperceeleigenaar, agrariër die retributie heeft gevraagd/vraagt.