Westerveld ‘hartveiliger’ maken

Afgelopen week stond er een groot artikel in de Steenwijker- en Meppeler Courant over de AED’s in Westerveld. Het artikel wordt a.s. woensdag ook verwacht in de Westervelder.
De buitenkasten zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Ondernemersfonds Westerveld.

Westerveld ‘hartveiliger’ maken

Wapse – Inwoners van Drenthe en Noord-Brabant hebben landelijk het beste vooruitzicht om thuis, op straat of in het winkelcentrum een acute hartstilstand te overleven. Inwoners van Zuid-Holland en Flevoland daarentegen zijn het slechts af, omdat veel van de levensreddende automatische externe defibrillators (AED’s) in hun provincies moeilijk zijn te traceren.

Elke week worden in Nederland ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartaanval, ofwel een acute circulatiestilstand. In Nederland vinden jaarlijks 7.000 tot 8.000 reanimaties plaats in onder meer winkelcentra, stations, stadions, sportvelden, op de werkplek en in overheidsgebouwen. In ruim 75 procent van de gevallen zijn er omstanders die het slachtoffer reanimeren. Dit gebeurt dan al vóór de komst van de ambulance.

Hartveilig Nederland

De Hartstichting wil dat ’heel Nederland een hartveilige zone’ wordt. ‘Een 6-minutenzone, waarbij slachtoffers van een hartstilstand buiten het ziekenhuis binnen die paar minuten de juiste hulp krijgen. Met circa 30.000 AED’s en 170.000 burgerhulpverleners, verspreid over heel Nederland, verwachten wij jaarlijks 2500 levens te kunnen redden.’

Om hun woonbuurt veiliger te maken roept de Hartstichting buurtbewoners op een bestaande AED te registreren of er samen een te kopen. De inzet van een AED tijdens een reanimatie vergroot de overlevingskansen aanzienlijk: 50 tot 70 procent. Elke minuut later dat de AED wordt ingezet, daalt de overlevingskans met 10 procent.

Optimale hulp

Acute hartpatiënten in Drenthe zijn dus in vergelijking met patiënten in andere provincies het best af bij acuut hartfalen. Bijna 80 procent van de AED’s in de provincie is altijd – 24 uur per dag – toegankelijk. Bovendien zijn daar ook voldoende burgerhulpverleners die zo’n toestel kunnen bedienen, zo heeft de Hartstichting vastgesteld. Voor optimale hulp bij een hartstilstand zijn in het hele land zo’n 30.000 AED’s nodig. Op dit moment zijn er slechts 15.000 AED’s aangemeld bij het landelijke oproepsysteem Hartslagnu.nl. Daarvan is een derde niet ’24/7’ beschikbaar.

Inventarisatie

Marjolein Rink is fondsmanager bij het Ondernemersfonds Westerveld. Toen er onlangs bij het fonds twee verzoeken uit verschillende dorpen binnenkwamen voor een bijdrage om een AED aan te schaffen, ging zij op onderzoek uit of dit gemeentebreed opgepakt kan worden. Er werd gekeken hoeveel AED’s er in Westerveld beschikbaar zijn en hoeveel apparaten er aangemeld zijn. Rink belandde in een klein moeras. Zo bleken er AED’s niet aangemeld te zijn bij Hartslagnu.nl, maar bij het Rode Kruis en bleek een ander deel nergens aangemeld te zijn.

‘Zonde’, zo zegt de inwoonster van Wapse. ‘In samenwerking met de EHBO-verenigingen van Westerveld en in overleg met Hartveilig Drenthe kwam ik erachter dat alléén de AED’s die bij HartslagNu bekend zijn kunnen worden ingezet. De meldkamer geeft bij een melding van hartstilstand een seintje aan HartslagNu die vervolgens aangemelde burgers, met cursus, in de omgeving alarmeert. ’Samen met de EHBO-verenigingen, Diever – Vledder – Dwingeloo en Havelte, en met hulp van Hartveilig Drenthe heeft Rink nu een lijst opgesteld met AED’s in de gemeente Westerveld.

Waar geen apparaat voorhanden is, wordt door de EHBO contact gelegd met de plaatselijke belangenverenigingen of ondernemers. ‘Bijvoorbeeld in Wittelte. Daar was geen apparaat beschikbaar. De EHBO-vereniging van Diever heeft met hen gekeken welke AED aangeschaft kan worden. De dorpsvereniging Wittelte heeft gezorgd voor een AED, de Boermarke stelt het terrein beschikbaar en de buitenkast wordt vergoed door het Ondernemersfonds Westerveld.’

Knelpunten

In Westerveld zijn momenteel 65 AED’s in kaart gebracht. Hiervan was ongeveer de helft aangemeld bij HartslagNu. ‘Misschien zijn er nog bedrijven die we nog niet in beeld hebben, maar ook een apparaat hebben. Die vragen wij de AED ook aan te melden op de website www.hartslagnu.nl met een duidelijke omschrijving.’ De omschrijving van de locatie is vaak niet volledig. Bij De Veldkei in Havelte hangt bijvoorbeeld wel een AED. Maar waar? Het is een groot gebouw, dus in geval van nood moet direct duidelijk zijn waar het apparaat te vinden is.’ Ondertussen zijn bijna alle AED-locaties in Westerveld met knelpunten bezocht. Ook deze apparaten zijn binnenkort aangemeld inclusief duidelijke omschrijving.

Ook is in beeld gebracht welke apparaten reeds 24/7 in Westerveld beschikbaar zijn en waar deze hangen. Om meer AED’s 24/7 beschikbaar te krijgen, moeten deze ‘naar buiten gebracht’ worden. ‘Met het Ondernemersfonds Westerveld hebben we een budget voor buitenkasten beschikbaar gesteld’, zo zegt Rink die niet alleen oog heeft voor de apparaten.

‘Het is minstens zo belangrijk dat slachtoffers direct hulp krijgen van bijvoorbeeld omstanders. Zij moeten direct een reanimatie kunnen starten en daarnaast weten hoe de AED werkt. Het is noodzakelijk dat mensen uit Westerveld de cursus gaan volgen en zich eventueel aanmelden als burgerhulpverlening bij HartslagNu. Als individu kan je je aanmelden, maar ik zou verenigingen ook willen oproepen om bij hun leden de vraag te stellen: stel dat iemand van jouw teamleden nu gereanimeerd zou moeten worden, wie zou hem/haar dan kunnen helpen?’ De EHBO-verenigingen kunnen de cursussen verzorgen en geven ook uitleg hoe HartslagNu werkt. Wanneer er meerdere personen zich tegelijk aanmelden, kan dit soms ook op locatie.

Leven gered

Dat er levens gered worden wanneer mensen met acuut hartfalen binnen zes minuten de juiste hulp krijgen, bleek deze zomer maar weer eens. Een lid van tennisvereniging Burmania werd op de baan getroffen door een hartstilstand. Omstanders begonnen direct met reanimeren terwijl andere leden van de tennisvereniging naar de even verderop gelegen ‘barak’ van jeu-de-boules-vereniging Vledderboules snelden om daar de AED op te halen. Geluk bij een ongeluk was daar er op dat moment iemand in de barak aanwezig was om het apparaat mee te geven. Het leven van het slachtoffer werd uiteindelijk gered.

Westerveld ‘hartveiliger’ maken