Retributie tot 31 december

De retributie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2017. Verzoeken die na deze datum bij ons binnen zijn, kunnen niet meer worden behandeld. Het aanvragen van retributie is met nadruk geen verplichting.

De volgende ozb-categorieën komen voor retributie in aanmerking:

  • Stallen en agrarische bedrijfsruimte
  • Agrarische bedrijfswoningen (binnen categorie ozb niet-woningen)
  • Agrarische- bosgrond en open water (niet vrijgesteld van ozb-betaling)
  • Tuinbouwbedrijven (exclusief niet ozb-plichtige glasopstanden).
  • Bospercelen

Retributie kan aangevraagd worden middels het retributieformulier.

Retributie tot 31 december