Aanslagen 2018

De aanslagen over 2018 zijn door de Gemeente Westerveld verstuurd. Dit jaar is er door de gemeente gekozen om de ozb-bijdrage voor het Ondernemersfonds mee te nemen in het totaalbedrag op de aanslag. Deze bijdrage blijft ongewijzigd ten opzichte van de aanslag van 2017.

Het fonds wordt gefinancierd uit de algemene middelen van de gemeente. De algemene middelen worden verruimd met een extra opbrengst van de ozb voor niet-woningen van € 70 per €100.000 WOZ-waarde. De eigenaar (60%) en gebruiker (40%) van het pand dragen deze verhoging gezamenlijk.

Aanslagen 2018