Retributieformulier

Vanaf heden staat het retributieformulier online. Vul het hier in.

De Gemeente Westerveld heeft er voor gekozen om de ozb-bijdrage voor het ondernemersfonds dit jaar mee te nemen in het totaalbedrag op de aanslag. Hierdoor is de bijdrage voor het fonds niet gelijk zichtbaar, maar de hoogte van het bedrag is ongewijzigd: €70 per €100.000 WOZ-waarde.

De retributie moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd en kan alleen worden aangevraagd in het kalenderjaar waarin de aanslag is opgelegd.

 

Retributieformulier