Laatste dagen voor aanvragen en retributie

De laatste dagen van 2018 zijn aangebroken. Dit betekent dat er nog maar een paar dagen over zijn om een aanvraag in te dienen voor het budget van 2018 en voor het aanvragen van retributie. Uiterlijk 31 december kunnen deze ingeleverd worden.
Let op: Indien men gebruik wil maken van de retributieregeling, moet deze elk jaar (opnieuw) aangevraagd worden. Het kan alleen worden aangevraagd voor het kalenderjaar waarin de aanslag is opgelegd.

Laatste dagen voor aanvragen en retributie