Bestuur Ondernemersfonds

Het bestuur is samengesteld uit ondernemers en vertegenwoordigers uit verschillende kernen van de gemeente Westerveld. Hiermee is het bestuur een brede vertegenwoordiging van alle trekkingsgerechtigden.  Een bestuurder mag geen lid zijn van stichting Ondernemend Westerveld. Bestuurders handelen autonoom en zonder last of ruggespraak. Maandelijks komt het bestuur samen.

Het bestuur van het Ondernemersfonds bestaat uit:

Voorzitter: Ronald Visser
Secretaris: Djurre Dinkla
Penningmeester: Sandra Reuvekamp
Tom Hoogland

Taken van het bestuur zijn o.a.:

  • Controlerende functie betaling-aanvraag
  • Financiële overzicht einde van het jaar
  • Planvorming ondernemers op gang brengen
  • Koppelen schaalvoordeel mogelijkheden
  • Promoten/zichtbaar maken van het fonds
  • Volgen van aanvragen, bezoeken wanneer aanvraag gerealiseerd wordt
  • PR – communicatie
  • Transparante verantwoording richting ondernemers en gemeente