Beoordelingscriteria

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden door het bestuur van de lokale ondernemersvereniging en/of Stichting Koepel Ondernemend Westerveld beoordeeld in een bestuursvergadering. Het betreffende bestuur behandelt alleen de aanvragen die minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering zijn ingediend. De data voor de vergaderingen kunnen worden opgevraagd bij de betreffende ondernemersvereniging of Stichting Koepel Ondernemend Westerveld. Het bestuur beoordeelt tijdens de bestuursvergadering of de aanvraag voldoet aan de volgende criteria:

  • De activiteit dient een collectief doel in de gemeente.
  • De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, maar kan daar wel een aanvulling op zijn.
  • De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in het werkgebied / de gemeente.
  • Er is nog voldoende budget voor het betreffende werkgebied beschikbaar.

Financiering vindt alleen plaats als er sprake is van een specifiek projecten niet voor reguliere exploitaties. Er kan geen aanspraak op het fonds worden gedaan voor structurele financiering.

Criteria voor de beoordeling van aanvragen voor Westerveld Brede activiteiten

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de Westerveld Brede reservering moet een activiteit bijdragen aan:

  • het versterken van de samenwerking tussen lokale ondernemers in de gehele gemeente
  • het versterken van de verbanden en relaties tussen de profitsector, non-profit en not-for-profit sectoren
  • het versterken van de economische structuur van de gemeente Westerveld.

Na afloop van de vergadering van de vereniging of Stichting Ondernemend Westerveld ontvangt de aanvrager per e-mail bericht hoe over de aanvraag is besloten. Als de aanvraag is goedgekeurd, kan gestart worden met de uitvoering van het project. Na afloop van het project kan de factuur worden gestuurd naar penningmeester@ondernemersfondswesterveld.nl.