Trots op ondernemend Westerveld
Trots zijn we op de ondernemers en op het ondernemersklimaat in onze gemeente Westerveld. Op de manier waarop de ondernemers elke dag en vol energie zich inzetten voor een mooi en aantrekkelijk Westerveld. Toekomstgericht en altijd ondernemend.
Trots zijn we op hun maatschappelijke betrokkenheid waardoor de leefbaarheid in onze dorpen wordt versterkt en op hun creativiteit, inzet en energie voor een bloeiende economie in de regio.

Per 1 januari 2017 beschikken de ondernemers in Westerveld over een gemeentebreed Ondernemersfonds. Het doel van het Ondernemersfonds is om een verbindende factor te zijn tussen ondernemers, inwoners, verenigingen, belangengroeperingen, gemeente e.d. door voor projecten geldelijke bijdragen beschikbaar te stellen.

Alle ondernemers (zijnde de gebruikers en eigenaren van een niet-woning) betalen mee aan dit fonds. Het fonds stelt de ondernemers in Westerveld in staat om collectieve activiteiten en voorzieningen gezamenlijk te financieren. U kunt als ondernemer van Westerveld op de volgende wijze een beroep op het fonds doen:

  • U ontwikkelt in samenspraak met collega-ondernemers een plan
  • Via de site download u het aanvraagformulier, leest de voorwaarden en vult het formulier in
  • Dit ingevulde formulier stuurt u aan de ondernemersvereniging in uw gebied en naar de fondsmanager
  • De vereniging koppelt het voorstel terug aan het Ondernemersfonds, het fonds financiert wel/niet/deels het plan

We nodigen met grote nadruk ook non-profitorganisaties (onderwijs, zorg sport) uit om te participeren in het fonds en tot planvorming te komen.